محبوبه پوراحمدی

استاد محبوبه پوراحمدی

محل سکونت : تهران

امتیاز استاد : 150

رتبه در بین اساتید : 261

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
اتوکد
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
3Dmax
مقطع :
عمران و معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698