گزینش شده توسط الواستاد
امین÷ حسنی جلیلیان

استاد امین حسنی جلیلیان

محل سکونت : تهران

کاردانی / عمران

امتیاز استاد : 248

رتبه در بین اساتید : 97

تجربه کاربری : 5

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
عمران ژئوماتیک
مقطع :
دروس تخصصی عمران
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
محل کار استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698