گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
 ابوذر رحمانی

استاد ابوذر رحمانی

محل سکونت : تهران

محدوده : کلیه مناطق

کارشناس ارشد / معماری

امتیاز استاد : 485

رتبه در بین اساتید : 1136

تجربه کاربری : 6

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
اتوکد
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
دروس تخصصی معماری
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
نقشه کشی سازه
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
مشاوره و برنامه ریزی
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
اتوکد
مقطع :
دروس تخصصی رشته معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
نقشه کشی
مقطع :
دروس تخصصی رشته معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
رسم فنی
مقطع :
دروس تخصصی رشته معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
اتوکد
مقطع :
عمران و معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698